Info publice

ENVIRO PACK CONSULT S.A. s-a conformat prevederilor Ordinului nr. 1362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, Capitolul V art. 17:

  • i)să afişeze pe pagina de început a site-ului propriu, cu cel puţin 15 zile înainte de aplicare, direct sau prin intermediul unui link, contribuţiile în lei/tonă percepute operatorilor economici pentru care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru ambalaje din comerţ şi industrie şi, respectiv, pentru ambalaje din deşeurile municipale, precum şi istoricul acestora;
  • j)să afişeze pe pagina de început a site-ului propriu, direct sau prin intermediul unui link, lista cu operatorii economici pentru care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului;

Pe langa informatiile publice mai sus mentionate ENVIRO PACK CONSULT SA pune la dispozitia publicului larg o serie de informatii utile privind managementul ambalajelor si deseurilor de ambalaje.